Principalele forme de difuzare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor:

  • volume editoriale în ţară şi în străinătate ;
  • publicaţii ale Centrului de Informare şi Documentare Economică al Academiei Române şi alte publicaţii în reviste de specialitate ;
  • participare la elaborarea de studii pentru factorii de decizie din Fondul Proprietăţii de Stat (1998), Ministerul Economiei şi Comertului, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie;
  • colaborări cu institute şi universităţi din ţară şi străinătate (Institutele INCE, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea din Lille-Franţa, Universitatea din Goteborg – Suedia, Institutul GKI – Economic Research – Budapesta, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova etc.)
  • participări la conferinţe şi simpozioane organizate în ţară şi străinătate ;
  • particip ări la schimburi interacademice