Principalele forme de interacţiune cu mediul economic / social

  • Participare la programul fundamental de cercetare al Academiei Române: “Probleme ale integrării României în Uniunea Europeană: cerinţe şi evaluări” - Evaluarea Stării Economiei Naţionale (ESEN-2);
  • Participare la programul fundamental de cercetare al Academiei Rom âne “Elemente de fundamentare a strategiilor de dezvoltare şi ridicare a nivelului de competitivitate a economiei României din perspectiva integrării în UE” ( ESEN-3) ;
  • Participare la programul de cercetare “ORIZONT 2000”;
  • Participare la Programul de Cercetare Fundamenta lă CERES (PNCDI);
  • Participare la programul prioritar al Academiei Române “Societate informaţională –societatea cunoaşterii ”;
  • Participare la programul prioritar al INCE VI.2 “Elemente de fundamentare a Planului Naţional de dezvoltare economico-socială a României”;
  • Participare la Programul INFRAS (PNCDI);
  • Participare la programul de Twinning al MEC cu DTI Anglia;
  • Participare la elaborarea strategiilor de valorificare a resurselor naturale în industrie .
  • Participare la Programul de Cercetare Fundamenta lă RELANSIN (PNCDI);